Referenser

Vi har genom åren haft nöjet att genomföra många olika byggnadsprojekt för bland andra Axfast, Fortifikationsverket, Gotlands kommun, Gotlandshem, ICA, Konsum Gotland, Statens fastighetsverk, Statoil samt ett flertal privata beställare.

Visbyhotell_150_1
Visby Hotell byggdes om med början 1988 och färdigställdes två år senare. Projektet drevs i ett konsortsium tillsammans med byggföretaget Byggteam.

Högskolan på Gotland som tidare varit en maltfabrik, valdes 1994 till “årets bygge” av facktidningen Byggindustrin. Bygget drevs som “Konsortiet Högskolebyggarna” tillsammans med byggföretaget Arriba. Beställare var Gotlands kommun.
kaserngute_150
P18 Kasern “Gute”, som genomgick en stor renovering, alla avloppsstammar, ventilationsystem och ytskikt byttes. Beställare var Fortifikationsverket.

Kv. Pennskrinet och Räkneboken i Visby genomgick stor exteriör förändring under å 2003. Det byggdes i mitten på 1960-talet så det var i stort behov av åtgärder. Beställare var Gotlandshem.
 


Kv.Priorn 7 i Visby, den stora ombyggnaden skedde i slutet av 1300-talet, då var det två hus som blev ett, ungefär till dagens utseende. Privat beställare

Austerlings gård i Stånga, med anor från 1800-talet. Privat beställare

Kv. Skomakaren i Visby

Liste gård Norrlanda
 


Follingbo prästgård

Handelsbanken, Visby

Hemavan, Fjällormen

Axfast – Åhlénshuset
 


2006 MQ, Vila, I.me.my, Guldfynd, Apoteket.

2008 Lövsta, omläggning av tak samt tilläggsisolering och putsning av fasaderna.

2008 Medebys

Fole skola
 


Ombyggnad av Korpen
vgard_fronfasad_150
Verkegårds på Fårö