Visioner

Kunskap om historien och sunt miljötänkande är investeringar för framtiden

priorn_flojel_100_140Medeltdsmuseet_100_140Byggegenskap. Det har människan ägnat sig åt ända sedan den dag då hon blev bofast. Årtusenden av utveckling har givit kunskaper som förts vidare från generation till generation. Vi vill slå vakt om det traditionella arvet och gör allt vi kan för att yrkets hemligheter inte ska falla i glömska.

I dag värnar många om de gamla byggnaderna. Det är en god sak.
Vi vill med vår specialkunskap medverka till, att äldre fastigheter restaureras och renoveras på ett långsiktigt hållbart sätt, så att de kan få det långa liv de förtjänar.

Priorn_sal_100_140Pennskrinet_100_140_johnModern teknik har givit oss stora möjligheter, men också fallgropar. Vi tror att den bästa utvecklingen sker, då det nya används av folk som har kunskap om det gamla.

Varje välbyggt hus kan med rätt metoder bevaras för framtiden. På det sättet kan vi bidra till att inte slösa bort ett värdefullt arv utan i stället ge våra efterkommande ett stycke “levande” historia, som dessutom har stora skönhetsvärden.

En annan faktor är miljöhänsyn. Det är också vår vision, att bygga långsiktigt hållbara hus både beträffande deras konstruktion och materialens miljöpåverkan.