Historik

alvar_kontor1_335Alvar Hallgren lade grunden till sitt byggföretag i en osäker tid – ofredens år 1944. Världskriget skulle fortgå ytterligare något år, men lyckligtvis finns alltid några människor med framtidstro. Ett av de första projekten var om- och tillbyggnaden av det hus i Roma där Posten och fiskaffären låg. Bilden visar huset när det snart stod klart att också inrymma byggfirmans första lokaler.

Under 1950-talets högkonjunktur blomstrade även byggnäringen, och Alvar Hallgren kunde se sin personalstyrka öka från 8 till 19 man. Under nästa decennium var det dags att flytta till de nuvarande lokalerna vid Lokstallsgatan. Här fick den utökade maskinparken och alla medarbetare plats.

1979 övertog sönerna Sivert och Härje ansvaret för verksamheten, 1987 övertog Sivert ensam ägandet och under dennes ledning fördes det lilla familjeföretaget genom medverkan i konsortier in i verkligt stora byggprojekt. Mest minnesvärda är den prisbelönta ombyggnaden av Wisby Hotell samt förvandlingen av maltfabriken i Visby hamn till den vackra Högkolan på Gotland.

1999 tillträdde Benny Hallgren som VD. Under hans tid har företaget profilerat sig ytterligare inom miljötänkande, byggnadsbiologi samt restaurering av byggnadsminnen och andra äldre byggnader. Alvar Hallgren Bygg medverkar i dag aktivt till att förverkliga Ekokommun Gotlands vision om långsiktig hållbarhet.

2013 övertogs Alvars företag av dottersonen Daniel Alvar Hallgren.

Alla anställda år 1959

Här framför trappan till det gamla byggkontoret, granne med tågstationen i Roma står alla anställda med byggmästare Alvar Hallgren i mitten, då var det vanligt att byggmästaren hade slips till vardags!

erland_kaserngute_150pxVeteran 2004

Erland Gräsman som varit anställd sedan 1964, har efter fyrtio anställningsår gått i pension. Han återfinns numera hemma i den egna snickeriverkstaden i Vänge.

Nybyggnad av Romaskolan 1961

Romaskolan byggdes av Alvar Hallgren Bygg AB 1961. Arbetet tog naturligtvis längre tid än vad som är brukligt med dagens pressade byggtider. Betongen blandades på plats i frifallsblandaren som syns på bilden. Det gick åt 80 kubikmeter, vilket krävde att blandaren fylldes ca. 300 gånger.